Weikersheim

Weikersheim
Weikersheim is een kleine stad in de regio Tauberfranken in het bondsland Baden-Württemberg. Weikersheim ligt op de plaats waar de Vorbach in de rivier de Tauber uitmondt. Naast de kernstad Weikersheim zelf bestaat de gelijknamige gemeente uit een groot aantal dorpen en gehuchten die in het begin van de jaren 70 bij een grootschalige gemeentelijke herindeling bij elkaar gevoegd werden. Op het gebeid van de gemeente ligt tussen Weikersheim en Elpersheim een beschermd natuurgebied van 77,3 hektare.

Weikersheim wordt voor het eerst in 837 in een oorkonde van het klooster Fulda vermeld. De nederzetting is in het bezit van de Würzburgse Wipert von Wichhartesheim die ook de naam aan de stad heeft gegeven. Door schenking kwam Weikersheim in de twaalfde eeuw in het bezit van het klooster Comburg. Weikersheim is de hoofdvestiging van de adellijke familie Hohenlohe. De nederzetting verkreeg stadsrechten in het jaar 1313 en in dat jaar werd ook met de bouw van de stadsmuur begonnen. Weikersheim werd eerst een zogenoemd allodium (eigengoed) van de heren van Hohenlohe, dan een leengoed van het klooster Fulda en vervolgens van het bisdom Würzburg. In 1585 liet graaf Wolfgang II van Hohenlohe de middeleeuwse waterburcht uitbouwen tot een Renaissance slot. In het begin van de achttiende eeuw werd het terrein voor het slot betrokken in uitgebreide plannen voor een herindeling van het stadscentrum. Het marktplein tussen het slot en de kerk werd grondig veranderd en in 1729 werden de bogengalerijen aan de stadskant van het slot opgericht. Met de dood van de laatste graaf van Hohenlohe in 1756 verloor de stad zijn functie van residentie en als gevolg van de omwentelingen veroorzaakt door de Franse revolutie kwam de stad onder het bestuur van Württemberg. Weikersheim is sinds het begin van de reformatie overwegend protestants. Al sinds de middeleeuwen heeft de stad een Joodse gemeenschap gekend, die echter tijdens meerdere vervolgingsgolven steeds weer vernietigd werd. In 1455 werd Weikersheim zelfs geheel voor Joden verboden totdat in 1637 een nieuwe Joodse gemeenschap ontstond die tot de Tweede Wereldoorlog heeft bestaan.

Weikersheim ligt behalve aan de Romantische Strasse aan de Württembergse wijnstraat en het Taubertalfietspad. De historische binnenstad is in zijn geheel als monument aangemerkt. Het stadmuseum van Weikersheim bevindt zich sinds 2004 in de Gänsturm. Daarnaast is de gemeente ook nog een Dorfmuseum rijk.

Tot de belangrijkste bouwwerken die in Weikersheim bezichtigd kunnen worden, behoren:

 • Het slot Weikersheim dat als residentie van de heren van Hohenlohe geldt als het mooiste kasteel van de grafelijke familie. Het was oorspronkelijk een waterburcht die als Renaissanceslot is uitgebreid. Het park is naar het voorbeeld van Versailles aangelegd en is een van de oudste baroktuinen in het Frankenland.

 • De Karlsberg is een wildpark uit de zeventiende eeuw dat sinds 1727 tot een zomerverblijf is uitgebouwd. Van het oorspronkelijke kasteeltje met vier paviljoens zijn er nog twee over. Het ommuurde park is voor het publiek toegankelijk.

 • Op de Karlsberg bevindt zich ook een planetenweg op een schaal van 1:1 miljard. Deze weg voert ook langs de sterrenwacht Weikersheim.

 • De stadskerk Sint Joris aan het historische marktplein biedt met zijn halfcirkelvormige toegang tot het slot nog steeds het idyllische beeld van het grafelijke hof.

 • De kerk van het kostbare bloed is een katholieke kerk die in 1962 werd gebouwd om tegemoet te komen aan de groeiende katholieke gemeente in Weikersheim.

 • De Gänsturm is rond 1320 gebouwd. De toren wed in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog zo erg beschadigd dat men van plan was hem als verkeershinder maar geheel af te breken. Gelukkig werd dat door een initiatief uit de bevolking verhinderd.

 • Op het Joodse kerkhof bevinden zich nog 607 grafstenen waarvan de oudste uit 1730 is.

 • Bij het dorp Laudenbach staat de gelijknamige bergkerk.

Tot de regelmatig terugkerende evenementen behoren:

 • De Kärwe op de eerste zondag van september, een kermis die teruggaat op het jaar 1419 waarbij tijdens een optocht de geschiedenis van de stad wordt uitgebeeld.

 • Openluchtoperauitvoeringen in de zomer.

 • Free Jazz en avantgardeconcerten in Club W71.


Weikersheim en Schäftersheim gelden als bekende wijnoorden van het wijnbouwgebied van Württemberg.