Schloss Weikersheim

lot Weikersheim ligt in de stad Weikersheim in het bondsland Baden-Württemberg. Het slot is een van de parels van de Romantsiche Strasse. Het slot Weikersheim is het stamslot van de heren van Hohenlohe. Deze Frankische adellijke familie vond zijn oorsprong in Weikersheim. Rond 1153 wordt de (voormalige) waterburcht “Wighartesheim” voor het eerst genoemd, maar hij is waarschijnlijk al enkele tientallen jaren eerder gebouwd. De broer Konrad noemde zich “von Weikersheim”, terwijl de broer Heinrich zich “von Hohenloch”, later “Hohenloh” noemde. Het oorspronkelijke slot Weikersheim was een oude ommuurde burcht met een brede gracht en een eenvoudige verdedigingstoren (Bergfried) naast de toegang tot het dorp Weikersheim.

Slot WeikersheimFoto: www.schloss-weikersheim.de
Tot 1586 werd er weliswaar voortdurend bij- en verbouwd, maar er veranderde in die jaren niets wezenlijks aan de burcht. In dat jaar echter kwam graaf Wolfgang II van Hohenlohe-Langenburg door vererving in het bezit van het slot Weikersheim en nam het tot zijn woonstee. Deze ontwikkelde en kunstlievende vorst uit de renaissance begon aan een grote verbouwing, geïnspireerd door zijn reizen door Frankrijk, Engeland en Oostenrijk. De ligging van het slot Weikersheim in het dal van de rivier de Tauber, was ideaal voor een groot en representatief slot, zoals dat van Weikersheim. Het gebouw dat het resultaat van die bouwactiviteiten was, beantwoordde niet alleen aan de renaissance-idealen, maar ook aan die van de barok. In 1605 was de bouw voltooid. Het pièce de la resistance is de ridderzaal met het vrijdragende cassetteplafond van Balthasar Katzenberger uit Würzburg en de grote haard van Michael Juncker. De graaf had in het slot Weikersheim ook een alchemistisch laboratorium ingericht. De graaf is echter nooit met zijn hofhouding verhuisd naar het nieuwe slot en het oude slot is ook nooit afgebroken, zoals gepland. Hij stierf in 1610 op de leeftijd van 64 jaar. Tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) werd het slot in 1634 geheel geplunderd. De kleinzoon van graaf Wolfgang, graaf Siegfried, zette de bouwwerkzaamheden vanaf 1679 voort.

Het interieurFoto: www.schloss-weikersheim.de

De huidige vorm van zowel burcht als park verkreeg slot Weikersheim in de achttiende eeuw. In 1709 deed graaf Karel Lodewijk zijn intrek en hij werkte daar meer dan vijftig jaar. Karel Lodewijk stierf zonder nakomelingen en daardoor verviel het slot aan een andere lijn van de Hohenlohe-familie. Omdat die familie al eigen residenties in andere plaatsen hadden, werd slot Weikersheim vooral als zomerresidentie benut en niet permanent bewoond. Pas na de Tweede Wereldoorlog eindigde deze bewoningspauze, toen Constantin zu Hohenlohe-Langenburg uit Bohemen er zijn intrek deed en het leven in het slot terugbracht. Hij was zelf beeldend kunstenaar en begon in het slot een schildersopleiding. Bovendien begon hij met de renovatie van de verwaarloosde zalen en het park. Hij was de ideale exploitant voor het slot Weikersheim en begon er een internationale zomercursus voor kamermuziek. Na zijn dood in 1967 kocht het bondsland Baden-Württemberg het slot Weikersheim voor 5,5 miljoen D-mark en stelde alles in het werk om het slot te behouden.

Binnenkant Schloss-weikersheim

Slot Weikersheim is tegenwoordig een monument en is te bezichtigen. De barok ingerichte zalen zijn als museum toegankelijk. In de voormalige keuken is een permanente tentoonstelling ingericht over de alchemie. In 2007 werd de permanente tentoonstelling “Allerhand Zierrathen - Barocke Kostbarkeiten in Schloss Weikersheim” geopend. In de jaren negentig is de kasteeltuin weer in zijn barokke pracht hersteld. Ook de Orangerie is weer in zijn luister hersteld en dient tegenwoordig als decor voor bruiloften en andere grote feesten en concerten. De tuin biedt ook een prachtig uitzicht op de hellingen van het Tauberdal. De kasteeltuin is omzoomd door kastanjelanen en erin bevinden zich rond de honderd stenen standbeelden. De tuin verbeeldt een allegorie van de grafelijke heerschappij.

Het Jeunesses Musicales Deutschland heeft in slot Weikersheim zijn thuishaven. Sinds 1963 worden er het hele jaar door concerten gegeven en om de twee jaar een operavoorstelling in de slottuin. In de kersttijd wordt een inmiddels druk bezochte en gezellige kerstmarkt gehouden in de binnenste hof en het terras met uitzicht over het park.

De directe omgeving van Slot Weikersheim nodigt uit voor het maken van wandelingen. Fraaie dorpen en stadjes zijn te bezoeken, kortom een paar dagen hier verblijven is geen probleem.