Schongau

Schongau

Schongau is een kleine stad van net 12.000 inwoners in de regio Pfaffenwinkel in het bondsland Beieren. Het grootste deel van de stad ligt op de westelijke oever van de rivier de Lech. Schongau ligt op een ovalen heuvel en de goed behouden binnenstad wordt ook nu nog vrijwel geheel door een stadsmuur omgeven. Schongau ligt aan de Romantische Strasse.

De oorsprong van Schongau ligt in het huidige Altenstadt; een groot deel van de inwoners daarvan verhuisde in de dertiende eeuw een paar kilometer naar een plek die beter te verdedigen was. Schongau ligt in de buurt van de voormalige Romeinse weg Via Claudia Augusta naar Augsburg. In de middeleeuwen was Schongau een belangrijk knooppunt en belangrijke handelsplaats. Oorspronkelijk was Schongau een Zwabische stad, maar door erfopvolging kwam de stad in handen van de Hohenstaufen en daarmee in bezit van keizer Frederik Barbarossa. Door een schuld van de Hohenstaufer Konradin in 1267 liet de Beierse hertog van Wittelsbach zich de stad als leniging aan zichzelf toevallen. Op deze manier kwam Schongau in Beierse handen. In 1331 kreeg Schongau een eigen wetboek en muntrecht. In 1493 werden grote delen van Schongau door brand verwoest. Ook het hertogelijk slot werd verwoest en de wederopbouw was pas in 1514 voltooid. Schongau heeft meerdere keren in zijn geschiedenis te maken gekregen met oorlogshandelingen en regelmatig gebruikten zowel vijandelijke als bevriende legers de plaats als kampplaats. De bloeitijd van Schongau duurde tot de tijd van de ontdekking van Amerika. Na die tijd werden de handelsroutes verlegd en kwam Schongau buiten die routes te liggen. In de jaren daarna werd de stad zo arm, dat belangrijke gebouwen in verval kwamen. Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal inwoners door de toestroom van vluchtelingen weer toe en ook ontwikkelde zich toen een redelijk welvarende middenstand en was de werkloosheid duidelijk beneden het Duitse gemiddelde.

Ondanks het verval na de ontdekking van Amerika, is er nog voldoende aan bezienswaardigheden over in Schongau. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • De oude binnenstad van Schongau staat in zijn geheel onder monumentenzorg.

  • Het Ballenhaus had vroeger een gedeelde functie. Het onderste gedeelte werd gebruikt voor de opslag van de handelswaren die via de oude handelsstraten vervoerd werden. In de bovenste etages was het stadsbestuur ondergebracht. In de periode 1858 tot 1860 werd door verwaarlozing en schade bijna een derde van het gebouw afgebroken.

  • De parochiekerk Maria Hemelvaart is gebouwd in rococostijl en heeft fresco’s van Matthäus Günther.

  • De stadsmuur stamt uit de veertiende eeuw. Vroeger had deze vijf poorten en zestien torens.

  • De Polizeidienerturm is een poorttoren uit de dertiende eeuw. Nadat deze zijn functie van stadspoort had verloren werd hij geschikt gemaakt voor bewoning door politiebeambten.

  • In het muntgebouw werd tot het midden van de zestiende eeuw munt geslagen. In 1771 werd het gerenoveerd.

  • Het Stadtmuseum Schongau uit 1891 is een van de oudste erfgoedmusea van Beieren.