Würzburg

Wurzburg

Würzburg ligt vanuit Nederlands perspectief aan het begin van de Romantische Strasse. Deze gezellige, middelgrote stad was lange tijd een zelfstandig vorstendom bestuurd door een bisschop. Tussen 1802 en 1814 volgden de bestuurders elkaar snel op: eerst kwam de stad onder het koninkrijk Beieren, vervolgens werd hij weer zelfstandig onder een groothertog en ten slotte zwaaide opnieuw de Beierse koning er de scepter. Tegenwoordig ligt Würzburg in het noorden van de Duitse deelstaat Beieren.

De geschiedenis van Würzburg gaat ver terug. Van rond het jaar 1000 v.Chr. zijn er sporen gevonden van een Keltische burcht. Sinds het jaar 604 n.Chr. is Würzburg een Frankisch hertogdom. De streek rond Würzburg wordt nog steeds Frankenland genoemd. Door zijn strategische ligging op het kruispunt tussen vele verkeerswegen, stichtte Sint Bonifatius – dezelfde die bij Dokkum vermoord werd – een bisschopszetel in Würzburg. De stad wordt voor het eerst in een oorkonde uit 704 genoemd als Castello Virteburch. Keizer Lodewijk de Vrome (778-840) verleende aan Würzburg het recht tol te heffen en markt- en muntrechten. Würzburg was in 1127 het toneel van het eerste riddertoernooi dat op Duitse bodem gehouden werd. De stad was sterk verbonden met het Duitse keizershuis. Sinds de Rijksdag van 1168 was Würzburg een kerkelijk vorstendom en de bisschoppen droegen voortaan de titel “hertog in Franken”. De voorloper van de huidige universiteit van Würzburg werd in 1402 gesticht en in 1573 volgde het Juliushospitaal. In 1582 werd de universiteit heropgericht. De heksenvervolging was in Duitsland vooral in de zeventiende eeuw erg hevig en heeft in die tijd diepe wonden nagelaten. Middenin de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) werd Würzburg van 1631 tot 1634 door Zweedse troepen bezet. De bouw van de residentie van Würzburg werd door  Johann Philipp Franz von Schönborn in 1719 begonnen.

Tijdens de turbulente periode na de Franse revolutie, die ook in Duitsland diepe sporen heeft nagelaten, wisselde de heerschappij over Würzburg tussen 1802 en 1814 drie maal. Van vorstelijk bisdom werd het deel van het koninkrijk Beieren, toen kwam er een groothertog en ten slotte weer de koning van Beieren. Aan het begin van de negentiende eeuw startte het bijhouden van de waterstanden in de rivier de Main. In Würzburg werd in 1823 de zogenoemde “Pegel” in gebruik genomen. En het was aan de universiteit van Würzburg dat Wilhelm Conrad Röntgen de naar hem genoemde röntgenstraling ontdekte. 16 maart 1945 is voor Würzburg een zwarte dag, want vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog werd de stad hevig door de Royal Air Force gebombardeerd. Tijdens het 17 minuten durende bombardement werden duizenden mensen gedood en de binnenstad voor een groot deel verwoest. Zo werden ook veel monumenten en archieven een prooi van de vlammen. Maar gelukkig bleef een deel van het oude centrum bewaard. In de jaren na de oorlog is de stad weer opgebouwd en vele monumenten zijn hersteld of vernieuwd.

Tegenwoordig is Würzburg een fraaie en levendige universiteitsstad. Er heerst een gemoedelijke en ongedwongen sfeer, met dank aan de studenten die vaak tot in de kleine uurtjes de vele Weinstuben bezoeken. Wie tegenwoordig door de binnenstad loopt ziet gelukkig niets meer van de verwoestingen uit de oorlog. Wat men wel ziet zijn de talrijke bezienswaardige gebouwen die de stad sieren. Würzburg heeft als wijnstad ook het nodige te bieden. Zou worden ook hier de bekende wijnfeesten gehouden en is het genieten van heerlijk wijnen en de lekkerste (streek) gerechten.

Tot de bezienswaardige bouwwerken van Würzburg behoren:

  • Als oude bisschopsstad heeft Würzburg vele kerken. De meeste zijn vrij te bezoeken. Het absolute hoogtepunt tussen al deze kerken is de Dom. Ook deze kerk heeft zwaar te lijden gehad van het bombardement in 1945. Na de oorlog is hij echter gerestaureerd en het resultaat is wonderschoon; het is een zeer gelukkig huwelijk tussen de oude, bewaard gebleven elementen en nieuw vormgegeven en toegevoegde architectuur en kunst. Werkelijk een lust voor het oog.

  • De oude universiteit met de Neubaukirche die tegenwoordig de aula van de universiteit is.

  • De oude kranen op de kranenkade die in 1773 zijn gebouwd.

  • Het Bürgerspital zum Heiligen Geist.

  • Het Haus zum Falken met een rococogevel uit 1751 op de markt.

  • De vesting Marienberg.

  • De Grafeneckart en het stadhuis met de stadsbron.

  • Het Juliusspital met een apotheek in rococostijl.

  • De bedevaartskapel die al van grote afstand aan zijn silhouet te herkennen is.

  • De Würzburger Residenz is al in 1981 als werelderfgoed door de Unesco erkend.