Lauda - Königshofen

Lauda - Königshofen

De wijnstad Lauda-Königshofen ligt in de regio Tauberfranken in het bondsland Baden-Württemberg, in het hart van het lieflijke dal van de rivier de Tauber. Lauda-Königshofen ligt bovendien aan de oudste toeristische straat van Duitsland, de Romantische Strasse. De kleine stad is in 1975 ontstaan als samenvoeging van een stuk twintig voormalige gemeenten, waarvan Lauda en Königshofen de twee grootste zijn.

Van de twee steden is Lauda de oudste. Deze plaats wordt al in het jaar 1150 voor het eerst vermeld in een oorkonde. Lauda was eigendom van de heren van Luden (Lauda) die in een burcht in de stad zetelden. Vermoed wordt dat de naam Lauda teruggaat op een Keltische naam, Lutuhezi, wat doet vermoeden dat de geschiedenis van Lauda veel ouder is. In 1169 ging de zeggenschap over de stad over op het prinsbisdom Würzburg. Vervolgens kreeg Lauda een reeks van heersers, zoals de graven van Rieneck en de graven van Wertheim, de graven van Hanau, de heren van Hohenlohe  en de Keur-Palts. Lauda is altijd een belangrijke wijnstad geweest, al sinds de dertiende eeuw staat de stad bekend om zijn wijnexport naar de Duitse gebieden Saksen, Schwaben en Beieren. Lauda kreeg in 1344 stadsrechten. In 1506 kwam Lauda weer onder het bewind van Würzburg. Dit duurde tot 1802, het jaar waarin onder invloed van de Franse revolutie veel in het Duitse bestuur veranderde. De vele cultuurhistorische kunstwerken en monumenten uit de zestiende eeuw, duiden erop dat Lauda een hoge welstand had. In 1802 begon ook voor Lauda een turbulente periode. De gezaghebbers wisselden zich razendsnel af. Door zijn ongunstige ligging ten opzichte van het in betekenis toenemende Baden, raakte Lauda na 1813 in verval. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw kwam daarin verandering doordat de stad kwam te liggen op een kruispunt tussen drie spoorwegen. De bevolking kreeg werk in het spoorwegwezen, waardoor het herstel intrad. Een oude stoomlocomotief naast de school herinnert aan deze periode. Ook religieus had de komst van de spoorwegen invloed; het overwegend katholieke Lauda kreeg te maken met protestante immigranten.

Vlak bij het andere stadsdeel Königshofen ligt een grafveld van de touwbekercultuur. Königshofen verwierf relatief laat, in 1492, een privilege tot het voeren van een markt door keizer Frederik III. Tijdens de Boerenoorlog (1524-1525) vond er op de Turmberg bij Königshofen  een slag plaats waarbij meerdere duizenden boeren afgeslacht werden. Vanaf 1802 was Königshofen eenzelfde lot beschoren als Lauda. Opnieuw werd er op de Turmberg slag geleverd, nu in 1945 bij de intocht van de Amerikaanse troepen. Hierdoor werd Königshofen voor driekwart verwoest.

In het gemeentegebied van Lauda-Königshofen liggen de volgende bijzondere bouwwerken:

  • Ten oosten van Königshofen staat een oude, acht meter hoge wachttoren uit de zestiende eeuw. Tegenwoordig vervult deze de functie van uitkijktoren.

  • Zowel Lauda als het dorp Heckfeld heeft een eigen erfgoedmuseum.

  • In Lauda is de stadskerk Sint Jacobus uit de veertiende eeuw een bezienswaardigheid. De kerk is eerst in gotische stijl gebouwd, maar in 1608 werd de kerk tot op het koor afgebroken en in barokstijl herbouwd.

  • Ook de voormalige kloosterkerk Heilig Kruis van Gerlachsheim is in barokstijl gebouwd en deze is ook een bezoek meer dan waard.

  • Verder ligt er nog een brug over de Grünbach die ook in barokstijl is opgetrokken. Deze brug is versierd met de beelden van vier brugheiligen.