Kloosterkerk van Rottenbuch

De Rooms-katholieke kerk Mariä Geburt is de voormalige kapittelkerk van het Sticht van de Augustijner Koorheren. De in Duitse rococostijl gebouwde kerk in de gemeente Rottenbuch in het bondsland Beieren staat onder monumentenzorg.

Kloosterkerk Rottenbuch - Foto: www.ammergauer-alpen.de
Al kort na de stichting van het klooster in het jaar 1073 werd begonnen met de bouw van een grote kapittelkerk. De basiliek had een kruisvorm en de klokkentoren stond los van de kerk. Door een brand in het klooster in 1262 werd ook een deel van de kerk verwoest. In 1298 verkondigde de bisschop een aflaat om de renovatie te kunnen bekostigen. Maar de kerk werd door een nieuwe brand verder beschadigd en vervolgens ondersteunde keizer Lodewijk de Beier de wederopbouw. Drie altaren in de voorhal werden in 1345 gewijd. De kerktoren stortte in 1417 in, maar deze werd weer opgebouwd. Het dwarsschip en het koor werden door de bouwmeester Hansen uitgevoerd en de beide altaren in het dwarsschip werden in 1468 gewijd, samen met het koor. In de jaren die volgden werd de kerk steeds weer een beetje meer uitgebreid of vernieuwd. Ook werden er nieuwe kapellen en altaren toegevoegd. Ten slotte werd in het begin van de achttiende eeuw onder verantwoordelijkheid van de kloosterbouwmeester Joseph Schmuzer uit Wessobrunn het gebouw in rococostijl uitgevoerd. Eerst werden tussen 1737 en 1738 het koor en het dwarsschip gestuukt en door Matthäus Günther beschilderd. In 1739 werd een sacristie gebouwd. Daarna werden successievelijk de andere delen van de kerk in rococostijl verbouwd.

Binnenzijde kloosterkerk

Tijdens de periode van de secularisatie aan het begin van de negentiende eeuw werden grote delen van de kerkschatten geroofd. De kloostergebouwen en andere kerkgebouwen werden geveild en ten slotte afgebroken. De kapittelkerk werd echter gespaard. Van 1961 tot 1963 werd de kerk uitgebreid van binnen en buiten gerestaureerd. De buitenkant van de kerk oogt eenvoudig, de gevel van de voorhal lijkt haast een woonhuis. Deze voorhal herbergt een scene op de Olijfberg uit 1600 en een Piëta uit de barok. De 75 meter hoge toren staat zeven meter van de ingang verwijderd en is van een helmdak en spits voorzien.

De directe omgeving van de Kloosterkerk is zeer geschikt voor het maken van een leuke wandelingen om zo de naburige dorpen te verkennen.